Kes me oleme?

Jaak MADISON
Estonia flag

Jaak MADISON – Eesti

Üllad väärtused, mida Euroopa Liit toetab, jäävad sageli vaid tühipaljasteks sõnadeks ja me näeme praktikas, kuidas suured liikmesriigid oma huvisid pidevalt peale suruvad. Eestist on lahkunud ja Läände emigreerunud juba sada tuhat inimest. On aeg jätta kõrvale ajaloolised erimeelsused ning asuda üheskoos tegutsema, et lahendada probleem, mis mõjutab kõiki Kesk-Euroopa riike. Me vajame tõelist Euroopa solidaarsust!


Konstantīns PUPURS
Latvia flag

Konstantīns PUPURS – Läti

Kahe miljoni elanikuga tugevast Lätist on viimaste aastate jooksul lahkunud kümned tuhanded noored. Palgaliidu koostöö püüdleb lihtsatest algupärastest eesmärkidest palju kaugemale ja meie äsjaloodud kogukond võib panna aluse laiemale Kesk-Euroopa riikide vahelisele koostööle. Me ei taha kerjata, me tahame kasvada tugevamaks. Me astume võitlusse palgaliidu eest!


Paweł GAWLUK
Poland flag

Paweł GAWLUK – Poola

1980. aastatel liitis Kesk-Euroopa riike vabaduseihalus. Nüüd peame taas oma jõud ühendama, et saavutada see, milleks Euroopa Liit algselt loodi. Võtmesõna on endiselt solidaarsus.


Péter PALLÉR
Slovakia flag

Péter PALLÉR – Slovakkia

Ajalooõpetajana ja oma töö tõttu tunnen hästi kõiki meie ühiskonnakihte; seepärast tean ka, kui suured on lõhed Kesk-Euroopa inimeste ootustel oma elustandardile ja karmi tegelikkuse vahel. Noored inimesed ei taha enam lihtsalt unistada, nad võtavad kätte ja lähevadki sinna, kus neil on võimalik soovitud elustandardini jõuda; nad lähevad Lääne-Euroopasse, aga nende oma kodumaa jääb tühjaks. Seetõttu peame kõik mõistma, et niisugune olukord ei ole jätkusuutlik ning alustama tööd oma regiooni viimiseks Läänega samale tasemele.


Márton GYÖNGYÖSI
Hungary flag

Márton GYÖNGYÖSI – Ungari

Kaheksa Ida- ja Kesk-Euroopa liikmesriigi jõudude ühendamise ning palgaliidu Euroopa kodanikualgatuse käivitamisega, eesmärgil võrdsustada meie regiooni palgad EL-i Lääne-Euroopa liikmesriikide palkadega, teeme me tasa mitme aastakümne pikkused tegematajätmised. Olles mõistnud, kui ebaõnnestunud on Ida- ja Kesk-Euroopa valitsuste senine majanduspoliitika, mida iseloomustab madal töötasu ja haavatav tööturg, ja seda, kuidas selline majanduspoliitika on põhjustanud kõigis meie riikides massilist väljarännet, täielikku vaesumist ja võlgu, oleme otsustanud korraldada Euroopas asjad ümber ning astuda välja õigluse eest, et panna kehtima EL-i seadusandluses meile ette nähtud õigused. Me ei ole enam nõus olema EL-i palgaorjad. Me ei palu almust, vaid õiglast kohtlemist Euroopa Liidu tööturul: võrdse töö eest võrdset palka!


Dragoș TÎRNOVEANU
Romania flag

Dragoș TÎRNOVEANU – Rumeenia

Võitlus Euroopa palgaliidu eest nõuab meilt suurte probleemide lahendamist. Olgugi, et meie riikide vahel on ajaloolisi erimeelsusi, on kõigile selge, et me oleme võimelised ühendama jõud nii olulistes küsimustes nagu ajude väljavool ning massiline emigratsioon, mis mõjutab kogu meie regiooni. Palgaliit on algatus, mis on Ida-Euroopa ja teiste inimeste jaoks nagu lootuskiir ja see näitab, et meid ühendav on tugevam, kui meid lahutav.


Mihail PETROV
Bulgaria flag

Mihail PETROV – Bulgaaria

Vastupidiselt ootustele tõi Euroopa Liit meie rahvaste jaoks endaga kaasa alama seisuse ja ebavõrdsuse. Madalatest palkadest tingitud tulevikuväljavaadete puudumine Bulgaarias on viinud selleni, et Lääne-Euroopasse on emigreerunud juba kaks miljonit bulgaarlast. Ma loodan, et palgaliidu initsiatiiv toob endaga perspektiivi ning ühendab väärilise eesmärgi nimel muidu nii sageli eri meelt olevad Kesk-Euroopa riigid.


Frano ČIRKO
Croatia flag

Frano ČIRKO – Horvaatia

Sajad bussid ja lennukid suunduvad regulaarselt Läände – osake meie ajude väljavoolust – ning need noored reisijad tavaliselt enam Horvaatiasse ei naase. Seepärast on ka meie äsjaloodud partei loosung: „Meie jääme!“. Sest me ei taha olla kodanikud Euroopa Liidus, mis peab Kesk-Euroopat vaid odava tööjõu allikaks. Olgu tulemus milline tahes, palgaliidu initsiatiivist saame me ainult võita.


Andrej ČUŠ
Slovenia flag

Andrej ČUŠ – Slovenia

Jean Monnet, one of the founding fathers of European integration via the European Economic Community, is reported to have said: ‘If I had to do it again, I would first start through culture’. If you ask me, I would first start through social dimension. We should pledge ourselves to work towards a social Europe. With the Wage Union initiative, Slovenia wants to raise awareness that living standards vary across Europe and that the citizens of 16 countries live below the EU-27 standards. We want to be one of the member states that will carry the initiative of better and fairer Europe. We cannot utilize freedom of movement of people if we do not try to address the wage gap that is forcing our youth to emigrate. By this, we are loosing the knowledge, skills and know-how. And what is even more important – we are loosing the perspective. It is up to us to impound the processes that are destroying our societies!