Meie algatus

„Võrdse töö eest võrdne palk!" kampaania

EESMÄRK

Saavutada, et „Võrdse töö eest võrdne palk“ saab EL-i aluspõhimõtteks.

ALGATUSE KÄIVITAJAD

Üksikisikud, palgaliidu kodanikualgatuse esindajad.

ALGATUSE PÕHJENDUS

2004. aastast, mil Euroopa Liit laienes ida poole, ei ole toimunud muutust ning liitumine ei toonud Ida- ja Kesk-Euroopa liikmesriikidele kaasa võimalust jõuda elatustasemelt võrdsele astmele Lääne-Euroopa liikmesriikidega. Tohutu palgalõhe on karm ebaõiglus, mis põhjustab väärtusliku tööjõu voolamist Läände ning paneb idapoolse regiooni lootusetusse olukorda. Ainus võimalus selle lõhe ületamiseks on kindlustada, et palgaebavõrdsuse kaotamisest saab EL-i üks aluspõhimõtteid, mida lähimas tulevikus ka rakendama hakatakse. Paraku ei ole ei liikmesriikide juhid ega ka EL-i institutsioonid meie algatust heaks kiitnud. On aeg, et ebavõrdses seisus liikmesriigid viiksid selle teema oma kodanike toetusel Euroopa poliitilisse agendasse. Võime kindla veendumusega öelda, et palgaliidu algatus on ajaloolise tähtsusega.

KAASATUD LIIKMESRIIGID

Bulgaaria, Horvaatia, Eesti, Ungari, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia.

ALGATUSE LOOSUNG

Euroopa palgaliit!

LIIKUMISE ETAPID

1. 8-liikmelise kodanike komitee kokku panemine.
2. Ühiselt lõpliku küsimuse koostamine ja Euroopa Komisjonile esitamine.
3. Juhul kui Euroopa Komisjon kiidab küsimuse heaks, kampaania alustamine ning allkirjade kogumine.
4. Kogutud allkirjade üleandmine Euroopa Komisjonile.